ما را دنبال کنید :
شرکت توسعه آسانبر جهان
 با هدف ارائه آسانسورها و پله برقی، مبتنی بر کیفیت، زیبایی و تأمین حداکثر اعتماد و آرامش کارفرمایان با حضور جمعی از متخصصین، سوپروایزرها و نصب های حرفه ای شرکت های Kone و SJEC تاسیس گردیده است.
 متخصصین این مجموعه در آسانسورهای پک و ترکیبی فعالیت داشته اند و اینک پس از فعالیت های مستمر و موثر در حوزه های فروش، نصب و طراحی ، مشاوره و پشتیبانی در این صنعت شاهد حضور کارفرمایانی بنام می باشد. شرکت توسعه آسانبر جهان در زمینه کنترل کیفیت و رضایتمندی مشتریان متناسب با بودجه مالی مناسب از بروزترین شیوه های مدیریتی و خدماتی بهره برده است. 
quality templates

01.

سرویس و نگهداری
اخذ سرویس و نگهداری شرکت فنی مهندسی توسعه آسانبر جهان متشکل از سرویس کاران آموزش دیده و مجرب است. که با تمام تجهیزات در تهران، حومه و شهرستان ها آماده ارائه خدمت و سرویس در اسرع وقت بوده و رفع هرگونه خرابی و اجرای نگهداری پیشگیرانه در جهت افزایش طول عمر و کارایی دستگاه را بر عهده دارد. 

02.

سرویس و بازرسی دوره ای
سرویس و بازرسی دوره ای در مجموعه فنی مهندسی توسعه آسانبر جهان با هف ایجاد امنیت و آرامش و آسایش مشتریان در نظر گرفته شده است که دغدغه خرابی آسانسور و مشکلات مرتبط بات آن دیگر موجب نگرانی ساکنین برج ها و آپارتمان ها نخواهد بود. سروس دوره ای آسانسور در جهت کاهش هزینه نگهداری آسانسور می باشد.

03.

فواید سرویس دوره ای
سرویس و نگهداری آسانسور مابق با استانداردهای سندیکای آسانسور و پله برقی ایران انجام خواهد گرفت.
سرویس و نگهداری آسانسورهای خاص، گیرلس، هیدرولیک و پکیج های خارجی
اجرای جنرال سرویس( General Service ) در ابتدای قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور
Image

تیم توسعه آسانبر جهان

 
لطفاً متن جستجو را وارد نمایید
لطفاً متن جستجو را وارد نمایید